Stop A6-A9
laat u niet door het asfalt van de beleidsmakers vergassen

Let op: onderaan deze pagina staan de meest recente gegevens
 A9 - dehuidige situatieA9 - de zwarte toekomst

 

De Randstad is een van de meest vervuilde gebieden van Europa. Dit is duidelijk te zien op bijgaande satellietbeeld, waarop concentraties NOx te zien zijn. In de rode gebieden wordt de Europese norm van 40 microgram/m3 sterk overschreden. De Provincie NH maakt zich grote zorgen om de gezondheidseffecten op haar bewoners in de Noordelijke vleugel vd Randstad. Het beleid van de Provincie is erop gericht een maximale inzet te plegen om de normen van de EU-richtlijn luchtkwaliteit te bereiken.
Helaas merken wij weinig van deze plannen.
 
1-pollution_europe.jpg
1-pollution_europe.jpg

Bron: ESA

RWS en de Provincie NH willen de mobiliteit tussen Schiphol en Almere aanzienlijk verbeteren. Dit willen ze bereiken door extra wegen in de Noordelijke Randstad aan te leggen. Hoogstwaarschijnlijk wordt gekozen voor een nwe 6-baans snelweg langs het Naardermeer en door het Geingebied. Tegelijkertijd moet de A9 (die langs Ouderkerk loopt en Amstelveen doorsnijdt) verbreed worden tot een 10-baans snelweg. Tevens is deze week de beslissing genomen dat de A2 tussen Utrecht en Ouderkerk verbreed moet worden tot een 10-baans snelweg. Ouderkerk a/d Amstel wordt ingepakt met asfalt en haar bewoners worden vergast!
 
2-A6A9-Kaart-AantalRijbanen.jpg
2-A6A9-Kaart-AantalRijbanen.jpg

Bron: Alternatieven- en Variantennota planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere, RWS

Wat zijn de gevolgen voor Ouderkerk a/d mooie Amstel:

De luchtkwaliteit van Ouderkerk eo zal aanzienlijk verslechteren. Schiphol en Amsterdam worden voor de bewoners van Almere veel beter per auto bereikbaar. Gevolg is dat men ipv het openbaar vervoer nog meer de auto neemt. RWS heeft geschat dat de verkeersintensiteit op de A9 met circa 23% toeneemt. Naar mijn idee is dit een veel te conservatieve  schatting. Een verkeerstoename van 50% lijkt me veel waarschijnlijker, vooral als de A2 ook 10-baans wordt. De inwoners (mn kinderen,  ouderen en zwakkeren) van Ouderkerk zullen hierdoor veel meer gezondheidsklachten krijgen. Intensief sporten in deze regio is dan ook niet aan te raden. En nieuwbouwplannen van de Jan Hekmanschool nabij de 10-baans A9 en 10-baans A2 is waarschijnlijk ook een onverstandige en onverantwoorde investering. Een verslechtering van de luchtkwaliteit strookt ook niet met het beleid van de Provincie (zie boven) en de EU-richtlijnen.

In de regio Amsterdam zal het aanbod van vervuilende auto's sterk groeien. Dit heeft  negatieve invloed op o.a. de fijn-stof problematiek rondom de Westelijke Ringweg en de parkeerdruk in het algemeen.
ps Jaarlijks overlijden er in NL circa 2.500 mensen aan te hoge concentraties fijn-stof en 1.500 mensen aan te hoge concentratie ozon. Een probleem om serieus te nemen dus.
 

3-A6A9-Verkeersintensiteit.jpg
3-A6A9-Verkeersintensiteit.jpg

Bron: Alternatieven- en Variantennota planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere (ofwel MER), RWS

Bijgaande tabel laat duidelijk zien dat de milieunormen in ons gebied overschreden worden. Extra wegen aanleggen is waanzin en strookt niet met de doelstellingen van de Provincie en de normen van de EU!
 

 

4-A6A9-Milieunormen.jpg
4-A6A9-Milieunormen.jpg

Bron: Alternatieven- en Variantennota planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere (ofwel MER), RWS


NO2 overschrijdingen

Bron: www.MNP.nl


PM Overschrijdingen

Bron: www.MNP.nl
 

Bijgaande tabel uit is voor mij nog schokkender. Hieruit is te lezen dat de luchtkwaliteit in onze regio beter wordt indien gekozen wordt voor een bovengrondse doortrekking door het Gein van de A6-A9 en een 10-baanssnelweg langs Ouderkerk en door Amstelveen. Deze berekening en conclusie lijkt me zeer onwaarschijnlijk als het verkeer op de A9 toeneemt met 50%. Graag wil ik de overheid verzoeken deze conclusie en bereking te laten toetsen door een onafhankelijk ingenieursbureau. 5-A6A9-Overzicht basisvariaties-Totaal.jpg
5-A6A9-Overzicht basisvariaties-Totaal.jpg

Bron: Alternatieven- en Variantennota planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere (ofwel MER), RWS
 

De enige oplossing is fikse investeringen in het OV.
Almere is een sterk groeiende gemeente waarvan veel inwoners werken in Amsterdam en Schiphol. Een kwalitatief goed en snelle OV verbinding is noodzakelijk. Een metroverbinding over het IJmeer met IJburg kost circa 1 miljard Euro. Een goede aansluiting met Station Zuid en WTC kost circa 2 miljard Euro. Als tegelijkertijd rekeningrijden ingevoerd wordt (E 10,- voor een spitsrit Almere A'dam) en het metrokaartje sterk gesubsidieerd wordt (E 1,- bijv.) dan verwacht ik dat vele bewoners van Almere hun auto laten staan, en per metro naar hun werk zullen gaan. Vooral als er files staan en het OV hoogwaardig ingericht is. Een doortrekking van de A6-A9 en verbreding van de A9 tot 10-baans is dan overbodig.
Resultaat voor de inwoners van Ouder-Amstel: geen verslechtering van de  luchtkwaliteit en een waardevastheid van het eigen huis.

Indien de overheid haar absurde asfaltplannen toch door wil drukken dan kan dit naar mijn alleen maar indien tegelijkertijd de metroverbinding Almere Amsterdam gerealiseerd wordt. Totale investering: Eur 8 miljard
 
6-VRIJstudiegebied.jpg
6-VRIJstudiegebied.jpg

Bron: ROA

Wat wil ik graag bereiken met bovenstaande analyse:

1. Dat er een onafhankeijk MER (Milieu Effect Rapportage) onderzoek komt naar de gevolgen van de verbreding van de A9 en A2 en mn het effect op de luchtkwaliteit in Ouderkerk a/d mooie Amstel, Amstelveen, Abcoude e.o. (uiteraard ook A'dam ZO, Diemen en de Amsterdamse Ringweg). De huidige MER-rapportage is onvolledig, want de effecten van een 10-baans A2 zijn niet meegenomen. Dit betekent dat het kabinet en de 2e Kamer deze zomer geen (voorlopige) beslissing kunnen nemen. Uitstel is noodzakelijk! Ik roep zoveel mogelijk belanghebbenden op de overheid te verzoeken een volledige MER op te stellen, voordat er door de 2e Kamer en het Kabinet een beslissing genomen kan worden.

2. Dat allerlei organisaties in Ouderkerk en Amstelveen zich tegenspreken tegen de verbreding van de A9 en doortrekking door het Gein. Mn de Ouderkerkse en Amstelveense Ondernemersvereniging wil ik vragen stelling te nemen tegen de plannen van het kabinet en RWS. Overige organisaties waaraan ik denk: De Ouderkerkse Winkeliersvereniging, Stichting Dienstverlening Ouderen, Woningstichting Ouder-Amstel, Ouderkerkse sportverenigingen, Bejaardenhuizen, Scholen, Kinderopvang, GGD, huisartsen, Vogelwerkgroep Ouderkerk, Ouderkerkers, AmstelGids, etc.. .

3. Ik hoop dat de Gemeente Ouder-Amstel en Amstelveen ook duidelijk tegen zullen stemmen en zich hard maken voor een onafhankelijk MER onderzoek.

4. Dat zoveel mogelijk inwoners van Ouderkerk en Amstelveen tegen de asfaltplannen zullen stemmen (al is het maar ter bescherming vd waarde van uw huis).

5. Dat zoveel mogelijk bedrijven in Ouderkerk en Amstelveen tegen de asfaltplannen zullen stemmen.

6. Dat de Provincie NH haar doelstellingen serieus neemt en geen plannen ontwikkelt die een verslechtering van de luchtkwaliteit tot gevolg hebben. We wonen nu al in de meest vervuilde gebieden van Europa!!

Zie ook:
http://www.milieudefensie.nl/verkeer/activiteiten/asfaltplannen/almereschiphol.htm
Brochure Luchtkwaliteit en Gezondheid (VROM)

Robin Witteveen
(een bezorgde inwoner van Ouderkerk a/d Amstel en tevens ondernemer)
robin@witteveen.nl

13 mei 2006
 


Wilt u uw stem laten horen?

Teken dan bijgaande brief (gewijzigd op 15-6-2006) (Word doc)
pdf document

Of onderteken het actieformulier van Milieudefensie

U kunt ook een email versturen naar StopA6A9@witteveen.nl
En ik zal u verder informeren.
 

 

Logboek

Email aan Jonas, 21-5-2006

Ik ga morgen GGD Amstelland en Amsterdam benaderen.
Mijn idee is dat de huidige MER-analyse niet geschikt is om een voorlopige keuze te kunnen maken.
Een 10-baans A2 is niet meegenomen in de huidige MER.
De verkeersinsensiteit zal hierdoor nog veel meer toenemen dan nu in de rapporten aangenomen wordt.
En er is voor de huidige MER alleen gekeken naar het centrum gebied, dwz het traject tussen knooppunt Muiderberg en Holendrecht.
De uitloopgebieden (A9 door Amstelveen + A1 door Diemen) krijgen veel meer verkeer te verwerken.
De benodigde investeringen voor deze probleemgebieden zijn naar mijn idee niet goed in kaart gebracht.

Ik heb contact gehad met het ROA www.roa.nl 
Zie bijgaand de brief en opmerkingen die ze naar het Kabinet gestuurd hebben.
Zij adviseren de minister geen keuze te maken tussen de verschillende traces.
Er zijn nog te veel onduidelijkheden.

Op 30 juni wil het kabinet besluiten welke varianten verder onderzocht gaan worden. Maar ik denk ook dat er dan wordt besloten veel meer geld in dit project te pompen. Het wordt dan steeds moeilijker de absurde asfaltplannen vh Kabinet te stoppen.

Ik heb ook het Parool benaderd.
Het lijkt erop dat RWS bewust pas medio mei 2006 bekend heeft gemaakt dat de A2 10-baans wordt. De beslissing voor een 10-baans A2 is natuurlijk al enkele jaren geleden genomen. Maar om de MER A6-A9 te beinvloeden is dit pas deze maand officieel naar buiten gekomen.
RWS speelt dus een vies spelletje, en belazert de boel.
Voer voor onderzoeksjournalisten lijkt me.
Of een Parlementaire Enquete?
De RWS-ambtenaren moeten op een integere wijze voor de burger werkzaam zijn. En niet met ons belastinggeld ons gaan belazeren.

We moeten denk ik de landelijke en lokale politieke partijen benaderen.
Dit kost echter veel tijd. Alle ondersteuning is welkom

Ik houd je op de hoogte van mijn bevindingen.

Mvrgr, Robin Witteveen


Email aan Wim op 21-5-2006

Hoi Wim,

Leuke foto's vh voetbalkamp in Zeeland.
De laatste weken maak ik me ernstig zorgen om de uitbreiding van de snelwegen rondom Ouderkerk.
Zowel de A2 als de A9 wil RWS 10-baans maken.
Zie mijn ideeen op ...
http://www.robing.nl/Stop-A6-A9/index.html
Wil je misschien het SVO-Bestuur benaderen?
Ivm de toekomstige extra luchtvervuiling in onze regio kunnen we in de nabije toekomst maar beter stoppen met hier intensief te sporten.
Vooral onze kinderen vormen een kwetsbare groep.

Robin
 


Email naar GGD Amsterdam, 22-5-2006:

Beste Saskia,

Zie voor mijn analyse ....
http://www.robing.nl/Stop-A6-A9/index.html

Zie ook de volgende RWS links ...
http://files.gamma.oberon.nl/schiphol-amsterdam-almere/Rapport_AV_Nota_Amsterdam_Schiphol_Almere.pdf
http://www.schiphol-amsterdam-almere.nl/page/documenten/Milieu%20Effectrapport
http://files.gamma.oberon.nl/schiphol-amsterdam-almere/Deelrapport%20lucht.pdf

http://www.schiphol-amsterdam-almere.nl/
http://www.schiphol-amsterdam-almere.nl/page/documenten/

Ik heb ook bijgesloten een brief van het ROA aan het kabinet.
Zij stellen ook dat op basis van de huidige MER analyse er nog geen (voorlopige) beslissingen genomen kunnen worden.

Het zou heel effectief zijn als de GGD een brief schreef naar het Kabinet en Parlement en waarschuwt voor een onvolledige en onjuiste MER omtrent de A6-A9 plannen.
Graag je reactie

Mvrgr, Robin Witteveen
 


Persbericht verstuurd naar de plaatselijke weekbladen: AmstelGids, Amstelveens Nieuwsblad en Amstelveens Weekblad, 22-5-2006

Beste Ouderkerkers en/of Amstelveners,

De laatste weken maak wij ons grote zorgen omtrent de plannen van ons Kabinet om de A2 en A9 te veranderen in 10-baans snelwegen.
Dit zal een grote invloed hebben op het leefmilieu (mn de luchtkwaliteit) en de waarde van onze huizen in onze nu nog mooie gemeente.
Op 30 juni neemt het Kabinet belangrijke beslissingen omtrent de snelwegplannen rondom Ouder-Amstel e.o..
De huidige plannen zijn gebaseerd op een onvolledige en misleidende MER (=Milieu Effect Rapportage).
Graag verzoeken wij zoveel mogelijk Ouderkerkse organisaties (sportverenigingen, scholen, bejaardenhuizen, etc..) bijgaande brief te tekenen en op te sturen naar de 2e Kamer en de verantwoordelijke ministers (V&W en VROM).
Zie voor meer achtergrondinfo http://www.ouderkerkers.nl/ 

Mvrgr, Sacha Roschar en Robin Witteveen

Voorbeeldbrief .....
 


Email bericht dd 24 mei van Barbera Veltkamp, Wethouder Ouder-Amstel:

Dag Robin

Dank voor je mail. Wij delen jouw/een ieders zorg. De gemeente Ouder-Amstel is bepaald geen voorstander van de plannen van het kabinet.

Geen verbinding A6/A9, geen verbreding A9 en geen verbreding A2, is onze inzet. Wij zijn voorstander van een beter OV, beprijzen, etc. Het kabinet is ook met deze (constante) lijn bekend.

Wat goed is om te weten, is dat er op woe14 juni een informatie-avond door RWS wordt gehouden in het gemeentehuis van Amstelveen mbt de plannen van het kabinet (er komt nog een bericht over in de Amstelgids). Daar zullen ook de uitkomsten van een nieuw uit te brengen m.e.r. worden besproken. Ikzelf zal daar ook heen gaan, evenals mijn collega's van o.a. Amstelveen.

Groet Barbera Veltkamp, Wethouder Ouder-Amstel
 


Telefonisch interview op wo 24 mei met Dhr. Jonker van Grontmij (opsteller van MER lucht) en een collega van Dhr. Post van RWS NH, Haarlem (verantwoordelijke persoon RWS aanlevering verkeersgegevens voor MER A6-A9)

Dhr. Jonker kon niet herinneren en/of terugvinden wat de uitgangssituatie was op 1 jan 2005 bij de start van de MER. Hij wist niet of uitgegaan was van een 8 of 10-baans A2. Hij gaf mij de tip deze gegevens op te vragen bij RWS NH, Dhr. Jonker. Dhr Jonker was niet bereikbaar ivm een vrije dag, maar zijn collega gaf aan dat inderdaad uitgegaan is van een 8-baans A2. Dit is ook bevestigd door Dhr. Pieter-Jan Labrijn, Beleidsmedewerker van het ROA. Het klopt dus dat de huidige MER onvolledig is en geen reeel beeld geeft van de te verwachten milieu-effecten.


Telefonisch interview op 30 mei en 1 juni met Dhr. Wieffering en Arthur van Leuwen, beleidsmedewerkers Gemeente Amstelveen en coordinator plannen A6-A9 Gemeente Amstelveen

Dhr Wieffering heeft in het verleden RWS erop geattandeerd dat de huidige MER A6-A9 niet voldoende is. Belangrijkste reden is dat de verbreding van de A9 niet in de huidige MER opgenomen is. RWS heeft op verzoek van Amstelveen vervolgens een mini MER voor Amstelveen opgesteld. Dhr Wieffering heeft de concept rapportage gelezen en velt de volgende harde conclusie: RWS schetst een te rooskleurig beeld en de mini MER gaat uit van een verkeerde uitgangssituatie. Tevens worden er door RWS onjuiste verkeersprognoses gehanteerd. Hij stelt dat de mini MER van RWS onbetrouwbaar is.

Een schokkend resultaat lijkt me. RWS ambtanaren worden betaald door de burger om goed en eerlijk werk te verrichten en niet om de burger te belazeren!


Persberichten Gemeente amstelveen, dd 8-6-2006

Stop-A6-A9/A6A9-Amstelveen-MERA9.pdf

Stop-A6-A9/A6A9-Amstelveen-Inspraak-Zuiderzeelijn.pdf


Bericht van Milieudefensie, dd 8-6-2006

Het aanbieden van de handtekeningkaarten in verband met asfaltplannen Almere - Schiphol gaat NIET door op 14 juni. Het debat in de Tweede Kamer is namelijk uitgesteld.

 NIEUW TIJDSTIP AANBIEDEN KAARTJES:
Dinsdag 20 juni
Plein voor de Tweede Kamer, Den Haag

Tijdstippen start zijn als volgt:

  • Eerder: Imitatie-Peijsen worden aangekleed op locatie bij Plein.

  • 16.45 demonstrerende bewoners aanwezig

  • 17.00 start actie en komst kamerleden en minister

  • 17.20 einde actie (sommigen gaan naar kamerdebat)

 Het Tweede Kamerdebat over de Almere-Schiphol plannen is dinsdag 20 juni 2006 van 17.30 tot ca. 20.30 uur. Er is een grote zaal gereserveerd, dus er is volop plek op de publieke tribune.

 DE ACTIE:

De roze Cadillac is inmiddels gereserveerd. Bijgevoegd een plaatje. 

Er komen minstens 12 imitatie Peijsen. Inclusief spitting imagehoofd, mantelpakje en sjaaltje.

BAM-VERGADERING DINSDAG 13 JUNI

Die gaat nu weer volop door. Aanvang: 20 uur
Milieudefensie, Nieuw Looiersstraat 31, Amsterdam

Groeten, Albert ten Kate

Campagnevoerder Verkeer Milieudefensie
Telefoon: 020 5507381 en 06 18568354
Postadres: Postbus 19199, 1000 GD Amsterdam
Bezoekadres: Nieuwe Looiersstraat 31, 1017 VA Amsterdam


RWS presentatie in het Gemeentehuis Amstelveen op 14 juni

Bijeenkomst was zeer interessant, maar levert naar mijn idee weinig op. RWS doet gewoon wat ze willen doen: extra snelwegen bouwen. De bezwaren van omwonenden worden gewoon weggewimpeld en niet serieus genomen. Nav deze bijeenkomst ben ik tot aanvullende inzichten gekomen:

Indien u uw asfaltplannen tussen Schiphol en Almere toch door gaat zetten dan verwachten wij dat de berekende verkeersprognoses alleen gehaald kunnen worden met het middel beprijzen ofwel km-heffing. Dit middel kan alleen effectief ingezet  worden in combinatie met een hoogwaardige OV-verbinding tussen Almere en Amsterdam (de inwoners van Almere zullen immers toch naar hun werk moeten). Wij vragen u daarom minimaal 4 miljard Euro extra te reserveren voor hoogwaardig OV, bijvoorbeeld een metroverbinding tussen Almere, Yburg en het Amsterdamse metronet.

Tevens verwachten wij dat voor de uitloopgebieden (A9 door Ouderkerk en Amstelveen en A1 door Diemen) aanzienlijk extra investeringen noodzakelijk zijn om de leefbaarheid in deze Gemeentes te garanderen. Wij denken dan aan bijvoorbeeld ondertunneling van de A9. Wilt u hiervoor ook extra budget reserveren (minimaal  4 miljard Euro) of op korte termijn een aanvullende studie laten uitvoeren naar de kosten hiervan?

Deze opmerking is opgenomen in de standaardbrief gericht aan de minister en de Kamerleden


Reactie kamerleden 19 juni 2006

Bedankt voor de e-mail. De SP zal zeker tegen de A6-A9-verbinding stemmen.
Met vriendelijke groet, Laurens Ivens (fractiemedewerker SP)
============

Geachte heer Witteveen,

Hartelijk dank voor uw mail en brief. Het CDA heeft nog geen standpunt ingenomen over de mogelijke verbreding van de A9, en wacht eerst het kabinetsstandpunt af. Wel delen wij uw zorgen over het effect van een verbreding van bestaande wegen op de luchtkwaliteit en de gezondheid van omwonenden. Ook de uitloopgebieden moeten wat ons betreft daarbij worden betrokken. Overigens is om deze reden ook de tunnelveriant (verbindingsalternatief) voor ons nog steeds een optie. Wij zullen uw zorgen dan ook zeker meewegen in onze afweging.

Met vriendelijke groeten,

Eddy van Hijum, CDA Tweede-Kamerlid

=========

6-7-2006

Uw punt is terecht en heeft onze aandacht, alleen zal een besluit nog even op zich laten wachten,

Groeten, Co Verdaas (2e Kamerlid PvdA)


In September 2006 heeft het Kabinet de plannen voor doortrekking A6-A9 in de ban gedaan. Actievoeren heeft succes gehad!
Het kabinet wil nu kiezen voor verbreding van de bestaande snelwegen, tw: A1 en A9. De bewoners van Diemen, Amsterdam z.o., Ouder-Amstel en Amstelveen krijgen nu grote verkeersproblemen! Zie ook bijgaande brief die in de AmstelGids van 1 feb 2007 stond ...

Open brief aan de politici van de Tweede Kamer van de Staten Generaal, de Provinciale Staten van Noord-Holland en van de gemeenten Diemen, Ouder-amstel, en Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer.

 Bevolking Diemen, Duivendrecht en Amsterdam-Oost/Watergraafsmeer zeer verontrust over de zware verbredingen van de A1 en de A10-oost.

Wij zijn een groeiende groep van verontruste burgers van de gemeentes Diemen, Ouder-Amstel en de Deelgemeente Oost-Watergraafsmeer van Amsterdam. Er zijn andere nabijgelegen gemeentes die ook steeds meer verontrust worden.

De zware verbredingen van de A10-oost en de A1 baren ons grote zorgen, wat betreft extra en meer fijnstof,  meer geluidshinder, overlast van sluipverkeer en het nog verder dicht-asfalteren van onze toch al door infrastructuur zeer zwaar belaste regio.

 Het zijn wegvakken, waarvan men lijkt te vergeten dat ze voor het allergrootste deel door dichtbevolkt gebied lopen.

Wij vinden dat deze regeringsplannen om de mobiliteitsproblemen in onze regio aan te pakken gebaseerd zijn op een korte termijnvisie. Immers, door de verbreding of uitbreiding van wegen worden de files niet korter, alleen breder. Binnen enkele jaren zijn de files weer langer én breder.

Wij zijn van mening dat er betere oplossingen mogelijk zijn die voldoen aan een langetermijnvisie op het gebied van duurzaamheid en een beter leefmilieu. De Randstad en de Flevopolder zijn dermate verstedelijkt dat alleen een gedurfde grootstedelijke aanpak een echte oplossing biedt.  Deze regio zal onzes inziens de gereserveerde miljarden beter kunnen besteden aan de uitbreiding en vernieuwing van het openbaarvervoer: meer en modern materieel met een frequente dienstregeling. Tevens kan rekeningrijden ingevoerd worden, carpoolen, flexibilisering van werktijden kan bevorderd worden en het vestigingsbeleid voor bedrijven kan beïnvloed worden, zodat het gemotoriseerde woon-werkverkeer kan worden teruggedrongen.

Wij zijn woedend over de manier waarop met de belangen van ons als bewoners wordt omgesprongen nu de ondertunneling van het Naardermeer door gebrek aan maatschappelijk draagvlak geen optie meer is. Door politieke verdeeldheid in de regio dreigt het gevaar dat aan de belangen van Diemen, Duivendrecht en Amsterdam-OostWatergraafsmeer wordt voorbij gegaan. Wij eisen van het nieuwe kabinet dat het zich opnieuw buigt over deze plannen en eerst gedegen laat onderzoeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om het leefklimaat van tienduizenden omwonenden te verbeteren in plaats van te verslechteren. Samen met andere belangenorganisaties in de regio streven wij naar échte oplossingen die aansluiten bij de huidige inzichten op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering.

Voor meer informatie over de onrust in onze regio over de verbreding van de A1 en de A10-oost verwijzen wij naar onze website:
www.a1-a10-oost-beteropgelost.nl

Of neem contact op met onze woordvoerder, Hilde de Vries: 020-6991332 – 0621228572.


21 Oktober 2007:
Reactie op besluit Rijksoverheid verbreding A1 en A10 Oost:

ls,

Verbreding vd snelwegen maakt het probleem alleen maar groter en nog meer onoplosbaar!
De enige oplossing is:
1. files lang(er) laten worden
2. openbaar vervoer verbeteren (metro Almere-A'dam)
3. rekeningrijden invoeren

En chantage vd gemeente Almere (geen nwe woningen in Almere als snelwegen niet verbreed worden) is helemaal not-done.
En kan niet geaccepteerd worden!
Maar dit protest verneem ik in geeneen krant of van een betrokken politicus!

Tevens verdenk ik de Rijksoverheid van een geheim agendapunt.
Hun enige doelstelling is het autoverkeer te laten groeien!
Elke gereden km levert de staat nl veel geld op: accijns, btw, BPM, wegenbelasting, dubbeltje van Kok, etc..
De auto is een gigantische melkkoe voor de overheid.
En onze overheid kan niet meer zonder deze inkomsten!
Naar mijn idee is dit de reden dat de overheid zo weinig in goed en doeltreffend OV investeert!
En het alleen heeft over meer asfalt!

Robin Witteveen, Ouderkerk a/d Amstel

 

Bezoekersteller