Noordelijke Randstad stevent af op een onoplosbaar filedrama!

Als bewoner van Ouderkerk a/d Amstel (gelegen tussen de A2 en de A9) maak ik me ernstige zorgen over de verkeersvalkuil waarin we met zijn allen dreigen te lopen. Enkele belangrijke ontwikkelingen die ons de komende jaren parten zullen spelen zijn:

1.     Dagelijks zijn er in de ochtend- en avondspits vele files in de Noordelijke Randstad. Reden is de vele werkgelegenheid in Amsterdam en Schiphol. Deze werkgelegenheid zal de komende jaren waarschijnlijk sterk groeien in verband met algemene economische groei en vele investeringen in bijvoorbeeld de regio Schiphol en de Zuidas. Door globalisering en hoogwaardige kantoornieuwbouw zullen vele multinationale ondernemingen zich aan de Zuidas en in de Schipholregio zich willen vestigen (recente voorbeelden zijn Philips en Akzo).

2.     Het kabinet wil op korte termijn investeren in de verbreding van vele snelwegen van de Noordelijke Randstad, te weten de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, de A6+A1+A9 tussen Almere en Schiphol en de A1+A10 tussen Almere en de Zuidas. Door deze snelwegverbredingen zal er dagelijks nog meer verkeer de Randstad intrekken.

3.     Helaas kan elke Euro maar eenmaal uitgegeven worden. Alle investeringen die de komende jaar in asfalt gestopt worden kunnen niet meer gebruikt worden voor de verbetering van ons OV!

4.     Het openbaar vervoer zit vooral tijdens de spitstijden aan de top van haar capaciteit. Tussen Utrecht en Amsterdam komt op termijn een uitbreiding van de spoorcapaciteit maar dit is een druppel op een gloeiende plaat. De NS wil zelfs een spitstarief instellen in verband met topdrukte tijdens de spits!

5.     Velen verwachten veel van rekeningrijden, maar als het OV aan de top van haar capaciteit zit zal spitsheffing weinig effect hebben. Mensen moeten immers toch naar hun werk kunnen gaan!

6.     Door de toenemende auto-mobiliteit zal de luchtverontreiniging in de Noordelijke Randstad sterk toenemen en in toenemende mate een bedreiging worden voor de volksgezondheid

7.     De parkeerdruk in de Noordelijke Randstad wordt onoplosbaar!

Bovenstaande ontwikkelingen zullen de komende jaren ertoe leiden dat we voor ons zelf diverse onoplosbare problemen creëren! Problemen op het gebied van gezondheid, arbeidsproductiviteit, verkeersverstoppingen, verkeersagressiviteit, distributieproblemen, etc… Er moeten tijdig structurele oplossingen gevonden worden anders verstikken we in onze eigen gewenste economische groei!

Er is maar één oplossing: investeringen in een hoogwaardig en uitgebreid Randstad metronetwerk! Met als doel dat voor het woon-werkverkeer het OV een goed en een aantrekkelijk alternatief wordt. Een hoogwaardig, uitgebreid en goedkoop metronetwerk in combinatie met beperkte snelwegcapaciteit en een hoge spitsheffing zal er toe leiden dat vele forensen de metro zullen pakken! Een bewezen voorbeeld dat dit werkt is de regio Londen.

Actieplan / waar moeten we mee beginnen:

1.     Verminder de investeringen in snelwegverbredingen en in de aanleg van nieuwe snelwegen. Dit is zonde van het geld en werkt contra-productief!

2.     Bouw op korte termijn een metro tussen Almere en het Amsterdamse metronetwerk en houd de tarieven laag!

3.     Verbeter het bestaande metronetwerk in Amsterdam, maak het aantrekkelijker!

4.     Bouw een metro tussen Amsterdam – Amstelveen – Schiphol – Hoofddorp

5.     Voer het rekeningrijden in! Iedereen die tijdens de spits de Noordelijke Randstad in wil rijden moet een aanzienlijk bedrag betalen (minimaal factor 5 hoger dan de prijs van een metrokaartje!)

6.     Bouw een metro tussen Amsterdam – Utrecht

7.     Trek de metro door van Utrecht naar Rotterdam – Den Haag – Delft – Leiden – Hoofddorp – Schiphol.

Resultaten:

1.     File- en parkeerdruk in de Randstad zal aanzienlijk afnemen

2.     Leefklimaat in de Randstad wordt sterk verbeterd

3.     Doorstroming van het beroepsverkeer zal in de Randstad aanzienlijk verbeterd worden

4.     Economische groei zal groot zijn, de Randstad wordt een zeer aantrekkelijk en duurzame groeiregio

5.     De CO2 uitstoot in de Randstadregio zal aanzienlijk afnemen! In verband met de desastreuse opwarming van de aarde ook geen onbelangrijk punt!

Bent u het eens met bovenstaande actieplannen?
Denkt u ook dat aanzienlijke investeringen in een Randstad metronetwerk de enige oplossing voor de huidige verkeersproblemen zijn?
Teken dan onderstaande petitie gericht aan MP J.P. Balkenende en het Nederlandse Kabinet!

http://www.petitiononline.com/file2010/petition.html

 

Robin Witteveen
17 april 2007, Ouderkerk a/d Amstel

robin@witteveen.nl  ¦  www.robing.nl/filedrama/